Facebook
Činčily banner
Činčily banner
Činčily banner
Činčily banner

Jak si objednat

Každý má možnost vybrat si ze základní nabídky kolotočů jako je černá, šedá či nerez lesklá - matná varianta.

Průměr je 35 cm a šíře běhací plochy 16,5 cm.

Tento základní typ kolotočů máme zpravidla skladem a připraveny k následnému odeslání.

Objednávky přijímáme telefonicky : +420 732 924 628 nebo emailem : dextracz@gmail.com kde senásledně dohodneme na všech podmínkách prodeje.

Jako další Vám můžeme nabídnout možnost individuálního řešení kolotoče pro každého z Vás. Rozhodujete tedy především o barvě nástřiku nebo velikosti průměru kolotoče.  Pro činčily se doporučuje průměr o 38 - 35 cm. Pokud kolotoč máte pro fretky, potkany, osmáky, atd...  pak by jste měli velikost kolotoče přizpůsobit jejich potřebám, velikosti, atd...

Objednávky či dotazy přijímáme telefonicky: 732 924 628 nebo emailem : dextracz@gmail.com. Právě přez email se později písemnou formou dohodneme na individuálním řešení Vaší objednávky.

Na emaily odpovídáme do 24 hodin.

PLATBA A DODÁNÍ

Kolotoče skladem lze poslat na dobírku, nebo klasicky převodem na náš účet. Po připsání částky na náš účet zboží ihned odesíláme. Číslo účtu včetně všech platebních údajů Vám přijdou opět v emailu.

Pro individuální řešení  a objednávky větší než 2 ks požadujeme zálohu 30% na náš účet. Zbytek ceny doplatí zákazník po dokončení výrobků a před jeho odesláním.

Pokud dojde k zrušení objednávky ve fázi, kdy jsou zálohy už zaplaceny, je možné se dohodnou s dodavatelem a zákazníkem na určitých pro obě strany přijatelných podmínkách.

NÁROK NA ZÁRUKU ZANIKÁ JESTLIŽE

 • byl výrobek poškozen při přepravě( zákazník si před převzetím zboží zkontroluje jeho obal a případně hned řeší  s dopravcem. Zákazník není povinen poškozené zboží převzít a o celé situaci informuje prodejce.
 • výrobek byl poškozen nadměrným přetěžováním
 • výrobek byl používán v nepřijatelných podmínkách, nebo v podmínkách, které jsou proti parametrům a požadavkům daného typu výrobku. Viz info parametrů u každého výrobku.
 • výrobek byl poškozen špatným zacházením či neodbornou instalací
 • škody způsobených živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením.

Za vadu rovněž  nelze považovat ani změnu materiálu úměrnou délce užívání, nebo závady způsobené špatnou údržbou a špatným používáním.

ZÁRUKA

 • Začátek záruční doby je  převzetím zboží zákazníkem. Jako záruční list Vám slouží daňový doklad doručený společně s výrobkem. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží ani jeho dílů způsobené používáním.
 • Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy. 


REKLAMACE

 • pokud zákazník zjistil na  koupeném výrobku v průběhu jeho záruky vadu, má právo na reklamaci, za předpokladu, že vadu nezpůsobil sám zákazník nevhodnou instalací či nevhodným používáním... Zákazník kontaktuje dodavatele na email dextracz@gmail.com a společně se domluví na dalším postupu. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č.634/1992 Sb. třicetidenní.
 • Při vrácení zboží či zasílání k opravě si kupující vede ve vlastním zájmu tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží by mělo být pokud možno nejlépe v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu. Kupující prokáže původ zboží předložením dokladu o koupi a nebo jiným dokumentem, který prokazuje uskutečnění koupě. 
 • Kupující prokáže původ zboží při vyřizování reklamace příslušnou fakturou a číslem objednávky. Není-li schopen tyto doklady předložit, je povinen uzavření kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplnil smluvené podmínky dodání.
 • Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit do doby, před samotným odesláním výrobku. A to z důvodu jako je nedostupnost materiálu potřebného k výrobě, či problému ve výrobě.
 • případě zjištění neodstranitelné vady zboží bránící jeho řádnému užívání, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.
 • veškerá komunikace pro odstoupení od smlouvy probíhá písemně přes náš email dextracz@gmail.com

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Osobní údaje o zákaznících jsou uloženy v souladu s platnými zákony České republiky, konkrétně se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré osobní údaje jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu tohoto internetového obchodu v souvislosti s vyřizováním objednávek a nejsou za žádných okolností předávány žádné třetí straně mimo smluvní přepravce. Všechna data jsou zabezpečena proti zneužití.

 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
 • dodavatel si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.dextracz.cz nejméně měsíc před účinností nových Obchodních podmínek.
Činčily